VYKO MOKSLINIS SEMINARAS „Lietuvių kalbos gramatika: morfologijos kompiuterizavimas“

  2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvių kalbos instituto Mokslinėje bibliotekoje vyko respublikinis mokslinis seminaras „Lietuvių kalbos gramatika: morfologijos kompiuterizavimas“. Pirmoje dalyje buvo kalbama teorinės sintaksės klausimais. Pranešimą „Deskriptyvinės jungties apibrėžimo problemos. Kiek turime jungties veiksmažodžių?“ skaitė dr. Rolandas Mikulskas (Lietuvių kalbos institutas).

  Antroje seminaro dalyje aptarti lietuvių morfologijos kompiuterizavimo darbai. Pranešimus skaitė pranešėjai iš Vilniaus, Kauno ir Šiaulių.

  Dr. Daiva Šveikauskienė (Lietuvių kalbos institutas) kalbėjo apie morfologijos dalį gramatikos informacinėje sistemoje, Vytautas Šveikauskas (Kauno Vytauto Didžiojo universitetas) pristatė spalvotą gramatinių duomenų atvaizdavimą, dr. Karolina Piaseckienė (Šiaulių universitetas) nagrinėjo metodus kompiuterizuojant lietuvių kalbos morfologiją, dr. Arūnas Ribikauskas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas) skaitė pranešimą apie duomenų bazę lietuvių kalbos morfologijos tyrimui, Vytautas Zinkevičius (Lietuvių kalbos institutas) analizavo lietuvių kalbos morfologinės sintezės klausimus.