KVIEČIAME SKAITYTI PRANEŠIMUS 24-OJOJE TARPTAUTINĖJE JONO JABLONSKIO KONFERENCIJOJE „SKAITMENINIAI KALBOS IŠTEKLIAI, JŲ PLĖTROS KRYPTYS IR PANAUDOS GALIMYBĖS“

 

 

 

Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro ir Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros rengiama 24-oji tarptautinė Jono Jablonskio konferencija šiemet vyks Lietuvių kalbos institute 2017 metų rugsėjo 29 dieną.

Konferencijos tikslas – aptarti kalbų ir skaitmeninių technologijų sandūroje kylančias problemas, su kuriomis susiduriama plėtojant skaitmeninius išteklius ir kuriant bendrąją skaitmeninę rinką. Konferencijos akiratyje – semantinis skaitmeninių išteklių lygmuo (žodžių tinklų kūrimas), taip pat garsinio pavidalo suteikimas skaitmeniniams ištekliams, naujų galimybių kūrimas skleidžiant skaitmeninius išteklius įvairiakalbėse bendruomenėse ir kt.

 

Siūlome tokias konferencijos potemes:

I. Skaitmeniniai kalbos ištekliai ir technologijos.

II. Semantinis skaitmeninių kalbos išteklių lygmuo.

III. Skaitmeninių technologijų taikymas ugdymo procese ir iššūkiai kalbai.

 

Dalyvio anketą prašome atsiųsti iki 2017 m. birželio 9 d.

Apie priimtus pranešimus bus pranešta iki 2017 m. birželio 30 d.

Pranešimų tezes prašom atsiųsti iki 2017 m. rugsėjo 6 d. el. p. adresu: aurelija.tamulioniene@lki.lt

Pranešimų trukmė – iki 20 min.

Tezes prieš konferenciją numatoma skelbti internete.

Dalyvio mokestis – 25 Eur.

Konferencijos kalba: lietuvių, anglų.

 

Mokslinis komitetas:

prof. dr. Valentina Dagienė (Vilniaus universitetas)

dr. Rita Miliūnaitė (Lietuvių kalbos institutas)

prof. dr. Irena Smetonienė (Vilniaus universitetas)

prof. dr. Jolanta Zabarskaitė (Lietuvių kalbos institutas)

 

Organizacinis komitetas:

Agnė Aleksaitė (Lietuvių kalbos institutas)

dr. Jurgita Jaroslavienė (Lietuvių kalbos institutas)

dr. Gintarė Judžentytė (Vilniaus universitetas)

dr. Aurelija Tamulionienė (Lietuvių kalbos institutas, koordinatorė)

 

Daugiau informacijos apie konferenciją: http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/lt/

Pagal konferencijos pranešimus parengti straipsniai, atitinkantys mokslo straipsnių reikalavimus, bus skelbiami recenzuojamuose internetiniuose mokslo žurnaluose Bendrinė kalba ir Lietuvių kalba.

Informacija apie jau vykusias Jono Jablonskio konferencijas: http://www.lki.lt/LKI_LT/index.php?option=com_content&view=article&id=972&catid=1&Itemid=2

 

 

WE INVITE YOU TO PARTICIPATE IN THE 24THINTERNATIONAL JONAS JABLONSKIS CONFERENCE „DIGITAL LANGUAGE RESOURCES, DIRECTIONS OF THEIR DEVELOPMENT AND POSSIBILITIES TO HARNESS THEM“

 

The conference, organized by the The Research Center of Standard Language of the Institute of the Lithuanian Language and the Department of the Lithuanian Language of Vilnius University, will take place at the Institute of the Lithuanian Language on 29 September 2017.

The goal of the conference is to discuss the problems that arise when language meets digital technology in the process of developing digital resources and building a common digital market. The conference will focus on the semantic level of digital resources (development of word networks), giving a phonic form to digital resources, creating new opportunities for the dissemination of digital resources across multilingual communities, and so on.

We suggest the following subtopics to be covered at the conference:

I. Digital language resources and technologies.

II. The semantic level of digital language resources.

III. Application of digital technologies in the process of education and linguistic challenges.

 

Please send your participant form by 9 June 2017.

Acceptance of reports to be confirmed by 30 June 2017.

Please e-mail theses of your reports by 6 September 2017 toaurelija.tamulioniene@lki.lt

Time of one report to be limited to 20 minutes.

Theses to be published online before the conference.

Participant fee: EUR 25.

Conference language: Lithuanian, English.

 

Scientific Committee:

Professor Valentina Dagienė, PhD (Vilnius University)

Rita Miliūnaitė, PhD (Institute of the Lithuanian Language)

Professor Irena Smetonienė, PhD (Vilnius University)

Professor Jolanta Zabarskaitė, PhD (Institute of the Lithuanian Language)

 

Organisational Committee:

Agnė Aleksaitė (Institute of the Lithuanian Language)

Jurgita Jaroslavienė, PhD (Institute of the Lithuanian Language)

Gintarė Judžentytė, PhD (Vilnius University)

Aurelija Tamulionienė, PhD (Institute of the Lithuanian Language, coordinator)

 

More information about conference: http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/en/

 

Appropriately structured scientific articles prepared on the basis of the reports at the conference will be published in the scientific webzines Bendrinė kalba and Lietuvių kalba.

Information about previous Jonas Jablonskis conferences available at: http://www.lki.lt/LKI_LT/index.php?option=com_content&view=article&id=972&catid=1&Itemid=2