GARSŪS TERMINOLOGAI DISKUTUOS IR TYRĖJAMS, IR VISUOMENEI AKTUALIAIS KLAUSIMAIS

Birželio 1–2 dienomis Vilniuje vyks 2-oji tarptautinė mokslinė Lietuvių terminologijos forumo (LTF) ir Lietuvių kalbos instituto (LKI) konferencija „Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“. Pirmoji konferencijos dalis, vyksianti Lietuvių kalbos institute, pakvies susitikti su garsiausiais pasaulio terminologijos tyrėjais, kurie pasidalins naujausiais tyrimais, aktualiais tiek terminologams, tiek plačiajai visuomenei. Antroje konferencijos dalyje, Seime, pranešimus skaitys Lietuvos tyrėjai.

 

Terminologus vienijančios konferencijos – tradicija

Lietuvių kalbos instituto Terminologijos centras nuo 2004 m. kas dvejus metus kviečia garsiausius terminologus ir drauge dalinasi profesine informacija ir gerąja patirtimi. Lietuvių terminologijos forumas – ES ir Lietuvos institucijų bei įstaigų specialistų tinklas, kuriuo siekiama geriau derinti ES teisės aktų ir LR teisės aktų lietuvių kalbos terminiją, gerinti jos kūrimo bei tvarkymo sąlygas. Šis forumas gyvuoja nuo 2011 m. ir sutelkia lietuvių terminologijos srityje dirbančius žmones į kasmetinę konferenciją. 2015 m. LTF ir LKI Terminologijos centras nusprendė organizuoti didesnę konferenciją drauge. Sulaukus teigiamų atsiliepimų šiemet vėl rengiama dviejų dienų tarptautinė mokslinė terminologijos konferencija, pasiūlysianti dar išsamesnę programą su garsiais kviestiniais svečiais iš užsienio.

 

1-oji konferencijos diena su pasaulinio garso terminologais

Pirmoji konferencijos dalis šiemet pirmą kartą vyks Lietuvių kalbos institute (P. Vileišio g. 5, Vilnius). Pirmąją dieną konferencijos dalyviai turės progą išgirsti pasaulinio garso terminologų pranešimus.

Konferenciją pradės visų laukiamas kviestinis svečias – Tarptautinio terminologijos informacijos centro (INFOTERM) direktorius Christianas Galinskis. Mokslininkas, daug dėmesio skiriantis moderniosios informacinės visuomenės daugiakalbystės aspektams, šiemet pristatys daugeliui aktualų pranešimą apie daiktų internetą (angl. Internet of Things). Anot mokslininko, visos išmaniosios technologijos yra ne kas kita, kaip komunikacijos forma tarp žmogaus ir mašinos. Tokia komunikacijos forma tampa vis svarbesne mūsų gyvenimo dalimi, tačiau atneša ne tik naudą, bet ir iššūkius: privatumo ir saugumo klausimus, kibernetinių nusikaltimų prevenciją ir kita.

Antra kviestinė viešnia – didelę patirtį sukaupusi, garsi terminologė iš Portugalijos – profesorė Rutė Costa, dirbanti Lisabonos NOVA universitete. Ypač terminologijos srities atstovų laukiama profesorė R. Costa pristatys tekstų vaidmenį ir svarbą terminologijos srityje.

Į pirmąją konferencijos dieną suplūs ir daugiau garsių terminologų iš Olandijos, Gruzijos, Kolumbijos, Austrijos, Ispanijos, Rusijos, Baltarusijos, Lenkijos, Kroatijos, Latvijos, Estijos ir Lietuvos. Konferencijoje bus aptarti naujausi terminologijos klausimai, ateities informacinių technologijų naujovės, kūrybinių industrijų aktualijos ir kita, tad sau aktualių temų tikrai atras ir terminologai, ir kalbotyros tyrėjai, ir informacinių technologijų ar kitų sričių specialistai bei plačioji visuomenė.

 

2-oji konferencijos diena Seime

Antrąją dieną Seime konferencijos svečiai turės progą išgirsti atstovų iš Europos Komisijos, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Vilniaus universiteto, Lietuvių kalbos instituto, LR ryšių reguliavimo tarnybos ir Mykolo Romerio universiteto pranešimus. Seime bus diskutuojama šiomis temomis: teisės srities terminijos reikalai, kibernetinio saugumo bei asmens duomenų apsaugos ir šios srities teisės aktų kalbos klausimai. Renginį sudarys dvi dalys – pirmojoje dalyje pranešimai bus skaitomi Konferencijų salėje, po pietų šiais klausimais vyks diskusijos artelėse. Konferencijų salėje televizijos tiltu bus tiesiogiai diskutuojama su kolegomis Europos Sąjungos Taryboje Briuselyje.

Į antrąją konferencijos dieną būtina registracija.

 

Išsami konferencijos programa

Konferencijos organizatoriai

Lietuvių kalbos instituto Terminologijos centras, Lietuvių terminologijos forumo koordinavimo grupė, Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamentas, Seimo kanceliarija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriato Vertimo raštu direktorato Lietuvių kalbos skyrius.